Tots els drets de propietat industrial i intel ? lectual de la seva web www.paintballkankakee.es i dels seus continguts (textos, imatges, logotips disseny gr?fic i codi font) pertanyen a KANKAKEE OCI & PAINTBALL, SL o, si ?s el cas, a terceres persones. L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport f?sic sempre que sigui, ?nica i exclusivament, per al seu ?s personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilitzaci? amb fins comercials, la seva distribuci?, aix? com la seva modificaci?, alteraci? o descompilaci?.

paintballkankakee.es proporciona l’acc?s a tot tipus d’informacions, serveis, programes o dades a Internet que poden pert?nyer a terceres persones, de manera que KANKAKEE OCI & PAINTBALL, SL no es converteix en editor d’aquests continguts ni es fa responsable directa o subsidi?riament de quantes reclamacions puguin derivar de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcci? dels mateixos.

L’usuari es compromet a fer un ?s adequat dels continguts i serveis (com per exemple la subscripci? a la llista de distribuci? o l’enviament de p?gines recomanades) que paintballkankakee.es ofereix a la seva seu web ia no utilitzar-los per inc?rrer en activitats il ? l?cites o contr?ries a la bona fe ia l’ordenament legal; difondre continguts o propaganda de car?cter racista, xen?fob, pornogr?fic-il ? legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans, provocar danys en els sistemes f?sics i l?gics de KANKAKEE OCI & PAINTBALL, SL, dels seus prove?dors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus inform?tics o qualsevol altre sistema f?sic o l?gic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats.

KANKAKEE OCI & PAINTBALL, S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ av?s les modificacions que consideri oportunes en la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que ofereix com la forma en qu? aquests apareguin presentats o localitzats.

KANKAKEE OCI & PAINTBALL, S.L. perseguir? l’incompliment de les anteriors condicions aix? com qualsevol utilitzaci? indeguda dels continguts presentats al seu web exercint totes les accions civils i penals que els puguin correspondre en dret.

KANKAKEE OCI & PAINTBALL, S.L. nom?s autoritza mencions als seus continguts en altres seus web, amb el tractament que aquestes considerin, sempre i quan no reprodueixin els continguts d’paintballkankakee.es. En el cas de disposar d’un enlla? hipertext a alguna de les seves p?gines, l’usuari ha de saber que est? entrant en paintballkankakee.es i ha de percebre en el seu navegador la seva adre?a URL.

En relaci? als serveis a disposici? dels usuaris a trav?s de registre previ, totes les dades es mantenen en la m?s estricta privacitat d’acord amb la legislaci? vigent. paintballkankakee.es compleix aquesta legislaci? respecte a la protecci? de dades personals dels seus subscriptors i els mant? en la m?s estricta confidencialitat d’acord amb el que disposa la Llei Org?nica 15/99 del 13 de desembre de 1999 sobre Protecci? de Dades de car?cter personal ( LOPD), aix? com en el que disposa la Llei de Serveis de la Societat de la Informaci? i del Comer? Electr?nic (llei 34/2002 d’11 de juliol). L’usuari registrat en paintballkankakee.es pot en tot moment exercitar els drets d’acc?s, rectificaci?, cancel ? laci? i revocaci? del consentiment per a la cessi? de les seves dades en els termes previstos en la referida Llei i altres normes que la desenvolupen, tal com figura en aquesta p?gina.